Sturen op woonkwaliteit. 250 huurwoningen. Allen voorzien van livings met buitenruimtes op het zuiden of het westen. Allen met minimaal twee of zelfs drie gevelorientaties. En alle bewoners delen met slechts één buurman hun liftstop.

96 tafels vormen ensemble rondom binnentuin. De architectonische tafels bestaan uit twee woningen. De tafels vormen de hoofddraagconstructie van het gebouw en de terrassen. Het tafelblad functioneert zowel als de dichte borstwering van de woning als de balustrade van het terras.

Coreless(r) Circulation. De gebouwtypologie Coreless(r) is de steutel tot zowel de hoge basiskwaliteit van de woning als de unieke efficientie van het gebouw. Dit is mogelijk doordat twee woningen per liftstop worden gecombineerd met hun entrees en private buitenruimtes.

Parametric proof of the pudding. De in house parametric design tools van Elephant generen data gestuurde ontwerp principes. Hierdoor kan hoge stedelijk dichtheid gerealiseerd worden in combinatie met een hoge woonkwaliteit.

See More Elephant Projects